تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

داشتن لبخندی زیبا و دندانهای مرتب یکی از عوامل ایجاد اعتماد به نفس در انسانها می باشد .

انسانها همواره بدنبال زیبایی هستند و همیشه دوست دارن زیبا بنظر برسند . 

یکی از بیماریهای مهم در دندانپزشکی کودکان پوسیدگی زودهنگام دندانها می باشد . 

افراد زیادی در جامعه وجود دارند که با رفتن به دندانپزشکی مشکل دارند و در صورت اجبار ودرد شدید به دندانپزشک مراجعه می کنند . 

یکی از قسمتهای مهم دندان پالپ می باشد که وظیفه ی رساندن مواد حیاتی و اکسیژن را به دندان دارد .