تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

با گذشت زمان ، دندانها دچار آسیب و پوسیدگی می شوند . 

یکی از روشها در دندانپزشکی زیبایی برای ایجاد لبخندی زیبا و پوشاندن عیبهای دندان کامپوزیت ونیر می باشد . 

در گذشته در صورت ایجاد پوسیدگی و عفونت تنها راه کشیدن دندان بود .

روکش یا ونیر، لایه ای نازک از جنس سرامیک می باشد که بر روی دندانها قرار می گیرد . 

روشهای مختلفی برای برطرف کردن عیب دندان وجود دارد که با استفاده از این روشها افراد دارای دندانها و لبخند زیبایی خواهند شد . 

به مرورو دراثر خوردن برخی مواد غذایی و نوشیدنیها رنگ دندانها حالت زرد پیدا کرده یا پوسیده می شود ودر برخی مواقع  بر روی دندانها جرم ایجاد می شود . 

امروزه تکنولوژی در همه زمینه ها پیشرفت داشته است 

افراد همیشه به دنبال زیبایی ظاهر خود می باشند و این امر در زمینه ی دندانپزشکی نیز صدق می کند . 

با در نظر گرفتن این مطلب که برخی دندانها از ابتدا و به طور طبیعی رنگ مناسبی نداشته 

داشتن یک لبخند زیبا باعث ایجاد اعتماد بنفس در فرد می شود 

لمینیت دندان ، دارای رنگی طبیعی مانند دندان می باشد و جنس آن ازسرامیک یا کامپوزیت است . 

نایت گارد یا محافظ دندان که از دندانها در برابر آسیب محافظت می کند .