ایمیل: info [ at ] yousefdentistry.com   |   تلفن: 02122140587

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

یکی از بیماریهای مهم در دندانپزشکی کودکان پوسیدگی زودهنگام دندانها می باشد . 

افراد زیادی در جامعه وجود دارند که با رفتن به دندانپزشکی مشکل دارند و در صورت اجبار ودرد شدید به دندانپزشک مراجعه می کنند . 

یکی از قسمتهای مهم دندان پالپ می باشد که وظیفه ی رساندن مواد حیاتی و اکسیژن را به دندان دارد . 

جرم گیری دندان چیست :