تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

دندانپزشکي زيبايي يک روش حرفه اي براي اصلاح طرح لبخند ميباشد. رايج ترين روش ها در دندانپزشکي زيبايي در اين مقاله ارائه ميشود:


دندانپزشکي زيبايي يک روش حرفه اي براي اصلاح طرح لبخند ميباشد. رايج ترين روش ها در دندانپزشکي زيبايي در اين مقاله ارائه ميشود:
• Inlays و Onlays (اينلي و انلي)
اينلي يا انلي حد واسط بين پر كردن و روكش دندان مي باشد. در مواردي كه ساختمان كافي دندان براي ساپورت پر كردگي وجود ندارد و در عين حال دندان به شدت آسيب نديده، از اين ها استفاده مي كنيم. جنس اينلي يا انلي از طلا كمپوزيت رزين يا سراميك مي تواند باشد. عمر آنها در صورت مراقبت نسبتاً زياد است. به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم ساخته مي شود. فرم مستقيم در مطب انجام مي شود و با استفاده از كامپوزيت رزين صورت مي گيرد. فرم غير مستقيم در لابراتور انجام شده و از جنس طلا سراميك مي تواند باشد.

• باندينگ 
باندينگ دنداني فرآيندي است که در آن از کامپوزيت براي ترميم دندان پوسيده و ترک خورده استفاده ميشود، و با تاباندن نور خاصي سفت مي شود و در نهايت به دندان مي چسبد، اين مراحل در يک جلسه انجام مي شود و يکي از کم هزينه ترين روشهاي ترميمي است.
• لامينيت
براي درمان مشکلات زيبايي مانند تغيير رنگ، شکستگي، پر کردن فاصله بين دنداني و ... از لامينيت استفاده ميشود.
• سفيدکردن دندان
يکي از اساسي ترين روش هاي دندانپزشکي زيبايي سفيدکردن دندان است که باعث زيبايي لبخند ميشود.
• ايمپلنت
ايمپلنت دندان نوعي پايه تيتانيومي سازگار با سلول هاي بدن است. از ايمپلنت هاي دنداني به عنوان جايگزيني مناسب و دائمي به جاي يک يا چند دندان از دست رفته استفاده مي شود. پس از قراردادن ايمپلنت توسط دندانپزشک در داخل استخوان فک، با استخوان سازي سلول هاي استخوان ساز، استخوان فک به ايمپلنت جوش مي خورد.