تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

طراحي لبخند روندي است که از طريق يک يا چند روش دندانپزشکي زيبايي مانند ايمپلنت، لامينيت و سفيد کردن دندان  باعث زيبايي لبخندتان ميشود.

طراحي لبخند روندي است که از طريق يک يا چند روش دندانپزشکي زيبايي مانند ايمپلنت، لامينيت، سفيد کردن دندان باعث زيبايي لبخندتان ميشود.
اساساً طراحي لبخند چيزي است انجام آن به انتخاب شماست، در حاليکه بازسازي کامل دهان چيزي است که نياز به انجام آن داريد.
در طراحي لبخند، شکل صورت، رنگ پوست،رنگ مو، دندانها (رنگ،ابعاد، شکل و ظاهر دندان)، لثه و لبها براي ايجاد يک لبخند ايده آل در نظر گرفته ميشوند. طراحي لبخند به دلايل گوناگون بر اساس سفارشات و ملاحظات منحصر به فرد شما انجام ميشود.

چه چيزهايي از لبخندتان را ميپسنديد و چه چيزهايي را دوست نداريد؟ برخي از جنبه هاي لبخندتان را که دندانپزشک به بررسي آن ها مي پردازد به شرح زير است:
رنگ دندان: آمالگام هايي که به رنگ نقره اي هستند را ميتوان با موادي که به رنگ طبيعي دندان هستند جايگزين کرد. رنگ دندان از موارد مهم براي طراحي لبخند است که با لامينيت و سفيد کردن دندان اصلاح ميشود. بايد در نظر داشته باشيد که رنگ تيره دندان باعث ميشود مسن تر به نظر برسيد. يک لبخند زيبا متشکل از دندان هاي سفيد و روشن است. رنگ لامينيت پيشنهادي دندان پزشک، طبق ارزيابي و بررسي هاي خاص بر اساس رنگ پوست و مو شماست. دندانپزشکان در پيدا کردن بهترين رنگ براي زيبايي بيشتر لبخندتان ماهر هستند.
ترتيب دندان ها: دندان هاي کج و بد فرم، و فاصله بين دنداني با استفاده از روش هاي ارتودنسي و لامينيت اصلاح ميشوند.
دندان هاي افتاده: دندان هاي افتاده بر زيبايي لبخند اثر منفي دارند_ و حتي ميتوانند باعث پوسيدگي دندان هاي ديگر شوند. دندان هاي افتاده با ايمپلنت يا پروتز جايگزين ميشوند.
هماهنگي: اصلاح دندان هاي ناجور و لبخند لثه اي بر ظاهر لبخند تأثير گذار است.
گونه و لب ها: بد شکلي صورت با روش هاي خاصي مانند ارتودنسي و يا جراحي فک و صورت قابل اصلاح هستند.
دندانپزشک با ارائه برنامه درماني براي دستيابي به آنچه که شما از اصلاح طرح لبخند ميخواهيد تلاش خواهد کرد. ممکن است اين برنامه درماني شامل چند روش ترميمي و زيبايي مانند سفيد کردن دندان، لامينيت، ارتودنسي، جراحي فک و دهان، اصلاح لبخند لثه اي و ايمپلنت باشد.
جزیيات زيبايي طراحي لبخند
علاوه بر ترتيب و رنگ دندان هايتان در قسمت زيبايي لبخند (دندان هاي بالا و پايين که در هنگام لبخند زدن مشخص ميشوند)، موارد زيادي در رابطه با زيبايي لبخند وجود دارند که بايد توسط دندانپزشک مورد ارزيابي قرار گيرند؛ که عبارتند از:
طول دندان: دندان هاي بلند ظاهري جوان تر دارند. با افزايش سن دندان ها دچار ساييدگي و در نتيجه کوتاهتر شدن ميشوند. همچنين، لبخند لثه اي باعث ميشود دندان ها کوتاهتر به نظر برسند. درمان دندان هاي کوتاه شامل تغيير سايز و بلندتر کردن دو دندان سانترال بالا با استفاده از لامينيت است. براي درمان لبخند لثه اي، ابتدا دندان پزشک خط لثه را اصلاح و با استفاده از ليزر طول دندان را بلند تر ميکند. در صورت لزوم بيمار به يک پريودنتيست ارجاع داده ميشود.
طول دندان ممکن است بر ظاهر کلي صورت شما تأثير داشته باشد. به عنوان مثال دندان بلند مربعي در صورت گرد باعث لاغر تر به نظر رسيدن صورت ميشود.
خط لبخند: خط لبخند يک خط فرضي است که لبه هاي دندان هاي بالا را از يک طرف به طرف ديگر دنبال ميکند که بصورت ايده آل بايد به شکل منحني لب پايين در حالت لبخند باشد. اين استاندارد مرجع کمک ميکند که بدانيد ارتفاع دندان هايتان تا چه حد بايد باشد.
تقارن دندان ها: دندان پزشک براي تشخيص تقارن دندان هايتان، آنهارا بررسي ميکند. اکثر مردم يک لبخند خوشايند را لبخندي ميدانند که دو دندان سانترال بالا نمايان تر باشند و نسبت عرض- به – طول 4- به -5 باشد. اين نسبت، راهنمايي براي طول و عرض دندان هاي ديگرميباشد.
بافت و مشخصه هاي دنداني: دندان پزشکان زيبايي که طراحي لبخند را انجام ميدهند در ترکيب قابليت ها و زيبايي ها ماهر هستند. دندان پزشک ميتواند با انتخاب نوع لامينيت ظاهري کاملاً مردانه يا کاملاً زنانه و يا بسيار طبيعي به شما بدهد.
ماندگاري و دوام
روش هاي دندان پزشکي زيبايي به رعايت بهداشت دهان و دندان بطور مداوم نياز دارند. به عنوان مثال سفيد کردن دندان بايد در فواصل معين تکرار شوند تا شفافيت و رنگ دندان حفظ شود. لامينيت و ايمپلنت نياز به بررسي و در صورت لزوم جايگزيني دارند.
جنس لامينيت، مواد انتخاب شده توسط دندانپزشک و تکنسين آزمايشگاه در افزايش طول عمر لبخندتان مؤثر هستند. براي دستيابي به بهترين نتيجه، در انتخاب دندانپزشک و گزينه هاي پيشنهادي دقت کنيد.