تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

اخيراً اصلاح طرح لبخند با لامينيت بسيار مرسوم و تقاضاي بيماران براي انجام آن بيشتر شده است.

اخيراً اصلاح طرح لبخند با لامينيت بسيار مرسوم و تقاضاي بيماران براي انجام آن بيشتر شده است.
لامينيت اثر قابل توجهي بر ظاهر و اعتماد به نفس فرد دارد و حتي ميتواند موجب تغيير سبک زندگي او شود. اما اگر انجام آن با دقت کافي نباشد ميتواند براي بيمار يک اتفاق ويرانگر باشد.
لامينيت يک روش تکنيکي و چالشي است که دندانپزشکان انجام ميدهند. لامينيت، رنگ، ساختار و ايراد هاي دندان را اصلاح ميکند. آنها به گونه اي ساخته ميشوند که بيمار مشکلي در حين صحبت کردن نداشته باشد. در واقع، لامينيت پر استرس ترين روشي است که ارائه ميشود؛ اما در عين حال يک روش خوشايند نيز است زيرا باعث اصلاح طرح لبخند و رضايت بيمار ميشود.
در ادامه 9 اشتباه رايج در لامينيت بر اساس تجربه دندانپزشکان ارائه ميشود:
اشتباه شماره 1: عدم توجه به بافت نرم
در يک لبخند ايده آل لثه و دندانها بايد متقارن باشند. در اين مورد بايد به ارتفاع لثه و دندان ها و تقارن دندان هاي نيش توجه کرد. عدم توجه به تقارن قبل از شروع کار ميتواند بر زيبايي نتيجه نهايي اثر داشته باشد.
اگر دندان ها نا مرتب باشند با استفاده از روشهاي ارتودنسي و جراحي، ايراد هاي فک و دندان ها را از بين ميبرند. ارتودنسي اغلب روش انتخابي درمان ميباشد.
اگر دندان ها داراي قوس و ترتيب مناسب باشند، ولي لثه دچار مشکل باشد (به عنوان مثال خنده لثه اي) با استفاده از ليزر مشکل را برطرف ميکنند.
رفع مشکلات اين چنيني درمان را طولاني ميکند اما تا حد زيادي بر نتيجه اثر گذار هستند.
اشتباه شماره 2: عدم انجام قالب گيري
مراحل طراحي لامينيت براي رسيدن به نتيجه مطلوب ميتواند بسيار پيچيده باشد. براي انجام لامينيت ، قالب گيري از دندان از الزامات است زيرا به دندانپزشک اجازه ميدهد تا تصوير پايان کار را قبل از انجام آن ببيند. همچنين بيمار نيز ميتواند نتيجه نهايي را بصورت سه بعدي مشاهده کند. در اين صورت دندانپزشک مطمئن ميشود که بيمار از نتيجه کار راضي است يا خير. چه يک دندان نياز به لامينيت داشته باشد چه بيست دندان، قالب گيري يکي از الزامات است!
اشتباه شماره 3: عدم انتخاب يک دندانپزشک زيبايي متخصص در اين زمينه
فرآيند لامينيت يک فرآيند هنري است. يک دندانپزشک بايد با ظرافت و دقت اين کار را انجام دهد و به شدت به زيبايي نتيجه نهايي توجه داشته باشد.
اشتباه شماره 4: قانون 4-8-10
ممکن است فردي براي مشاوره به دندانپزشک مراجعه کند و از او بخواهد تا 6 دندان جلو را لامينيت کند. به دليل اينکه آن فرد در آينه تنها 6 دندان خود را ميبيند در نتيجه چنين درخواستي از دندانپزشک خود دارد.
در واقع، وقتي فردي لبخند ميزند 8 تا 10 دندان مشخص ميشوند. اگر در طراحي لبخند به اين موضوع توجه نشود، نتيجه نهايي ايده آل و مطلوب نخواهد بود. قانون 4-8-10 بدين معني است که در اکثر موارد بايد 7تا 10 و يا 8 تا 10 دندان جلو لامينيت شوند.
اگر فردي از رنگ دندان هاي خود راضي باشد، يا با بليچينگ به نتيجه قابل قبول برسد، در اين مورد ميتواند 4 دندان جلو را لامينيت کرد.
با اين حال، در صورتي که فرد براي يک تغيير چشمگير در لبخند مراجعه کند، بايد تعداد دندان هاي مشخص در باز ترين حالت دهان در حين لبخند را ارزيابي و آنها را لامينيت کرد.
اشتباه شماره 5: از بين نبردن لکه هاي دندان قبل از لامينيت
يک مشکل رايج در اکثر کساني که لامينيت کرده اند اين است که دندانپزشک به لکه هاي دندان بي توجه بوده است. البته اگر دندانپزشک از موادي براي انعقاد خون يا رفع خونريزي استفاده کند ممکن است لکه هايي ايجاد شود. در اين صورت بهتر است دندانپزشک از محصولاتي استفاده کند که حاوي آلومينيم کلرايد باشند.
اشتباه شماره 6: عکس هاي تکنيکي
عکاسي از هر عمل زيبايي در مراحل مختلف بسيار مهم است. مهمتر از همه ،عکسهاي قبل و بعد فرآيند يک سند قانوني براي دندان پزشک و بيمار است.
عکاسي تکنيکي باعث ميشود تا دندانپزشک تمام جزييات صورت مانند فرم صورت، حالت لب و... را بهتر ارزيابي کند و نتيجه مطلوب و رضايت بخش را ارائه نمايد.
اشتباه شماره 7: عدم ارتباط دندانپزشک با بيمار
براي دندان پزشکي زيبايي بسيار ضروري است که دندانپزشک با بيمار ارتباط برقرار کند. به خواسته هايش گوش کند و راهنمايي هاي لازم را ارائه نمايد.
اگر بيمار داراي مشکلات خاصي است در مورد عواقب و نتايج کار به صراحت با او صحبت کند. بهتر از قبل از انجام لامينيت با قالب گيري و روش هاي کامپيوتري نتيجه نهايي را تصوير سازي کرده و به بيمار نشان دهد. اگر بيمار نياز به ارتودنسي يا جراحي داشته باشد و راضي به انجام آن نباشد، دندان پزشک بايد صراحتاً به او گوش زد کند که اين مورد بر نتيجه نهايي اثر خواهد داشت.
اشتباه شماره 8: شروع فرآيندي که اصلاً نبايد شروع ميشد!
اشتباه شماره 7 منجر به اشتباه شماره 8 ميشود. طي برقراري ارتباط دندانپزشک با بيمار، دندانپزشک ميتواند متوجه مسائل فيزيکي، مسائل رواني، مسائل فلسفي و يا مسائل شخصيتي بيمار شود که نشان ميدهد آن دندان پزشک براي آن بيمار مناسب نيست! مسائل مختلفي براي رد درخواست بيمار وجود دارد اما به نفع هر فردي است که گاهي يک "نه" بگويد!
ممکن است عوامل فيزيکي در بيمار براي هر دندانپزشکي به وجود آمده باشد که يک فرآيند را چالشي کند، اما مسائل شخصيتي نيز ميتوانند مشکل ساز باشند (به عنوان مثال، دندان پزشک در حين کار متوجه شود که نميتواند نتيجه رضايت بخشي به آن بيمار ارائه کند).
اشتباه شماره 9: عدم تخصص دندان پزشک در زمينه لامينيت
لامينيت يکي از دشوارترين فرآيندهاي دندانپزشکي زيبايي است. موارد زيبايي و تکنيکي بسياري وجود دارد که يک دندانپزشک زيبايي بايد به آنها توجه داشته باشد. تخصص در انجام لامينيت نيازمند وقت و دقت زياد است.
اکثر مشکلاتي که در لامينيت به وجود مي آيند ناشي از عدم تجربه و دانش کافي دندانپزشک ميباشند.