تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

طراحی لبخند

دندان پزشک ميتواند با استفاده از تصاويرو شبيه سازي هاي کامپيوتري و با تشريح تصاوير ديجيتالي، تأثير نتيجه نهايي بر ظاهر بيمار را به او نشان دهد.
سلامت، سليقه، هزينه و سن بیمار عواملي هستند که در بيماران متغير است بنابراين دندانپزشک با توجه به تجربه کاري خود ميتواند بهترين توصيه را در مورد نتيجه نهايي به بيمار ارائه نمايد و از رضايت او مطمئن شود. ممکن است يک مورد براي يک بيمار بسيار مهم باشد اما فرد ديگري به آن اهميت ندهد و حتي مطرح نکند. سپس طراحي نهايي توسط دندانپزشک و بيمار بطور واقع بينانه صورت ميگيرد.
اجرايي کردن تصميمات و طرح ها
در اين مرحله، طراحي لبخند هنوز بر روي کاغذ است!_و يا شايد بر روي صفحه کامپيوتر. پس از طراحي نهايي، دندان پزشک براي لبخند جديد بيمار دست به کار ميشود.
تکنيک هايي مانند لامينيت، سفيد کردن دندان، روکش کردن دندان، بر روي دندان بيمار انجام ميشوند. تکنيک هاي ديگر مانند ايمپلنت، بريج يا کرون براي دندان هاي افتاده بکار گرفته ميشوند که يک جايگزين دائمي براي آنهاست.
ارتودنسي هم نقش مهمي در اصلاح نا مرتبي دندان دارد. اگرچه بهترين زمان براي ارتودنسي سن بلوغ است اما براي اصلاح طرح لبخند بزرگسالان نيز کارآمد است. تغييرات در براکت ها و ديگر لوازم ارتودنسي باعث شده تا ظاهر بهتر و راحتي بيشتر براي بزرگسالان بوجود آيد.
برخي از اين روش ها در يک جلسه انجام ميشوند و بعضي ديگر ممکن است ماه ها يا سالها طول بکشد. صرف از نظر از نوع تکنيک بکار گرفته شده، نتيجه نهايي بايد مشابه طرح ها باشد. در نهايت، پس از اتمام مراحل، اعتماد به نفس به شما باز خواهد گشت و شما ميتوانيد از لبخند جديد خود لذت ببريد.