تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

اگر يک يا چند دندان را به دليل آسيب، پوسيدگي يا عوامل ديگر از دست داده ايد ميتوانيد با ايمپلنت زيبايي را به لبخند خود برگردانيد.

اگر يک يا چند دندان را به دليل آسيب، پوسيدگي يا عوامل ديگر از دست داده ايد ميتوانيد با ايمپلنت زيبايي را به لبخند خود برگردانيد. ايمپلنت هاي دنداني، پست هايي از جنس تيتانيوم يا آلياژ تيتانيوم هستند که در استخوان فک محکم ميشوند تا بريج ها و دندان هاي مصنوعي بر روي آن قرار داده شوند.در حال حاضر، ايمپلنت دندان امن ترين و با دوام ترين گزينه براي پروتز دندان ميباشد.
از آنجاييکه فرآيند نصب ايمپلنت پيچيده است، دندان پزشکان عمومي معمولاً به بيماران پيشنهاد ميکنند تا به يک متخصص در اين زمينه مراجعه کنند. يک دندان پزشک طراحي لبخند ميتواند تمام مراحل را بدون اتلاف وقت انجام دهد.
وقتي شما دندانپزشک طراحي لبخند را براي نصب ايمپلنت انتخاب ميکنيد، يک فرد دلسوز، حرفه اي و ماهر را در کنار خود داريد تا تمام مراحل را به بهترين نحو انجام دهد.
يک جايگزين خوب براي پروتز هاي قديمي
دندان پزشک ميتواند با نصب يک ميني ايمپلنت، همه يا نيمي از دندان هاي مصنوعي را در فک محکم کند. ميني ايمپلنت يک گزينه ايده آل و مناسب براي افرادي است که به دليل استفاده طولاني مدت از پروتز هاي قديمي متحرک بافت استخوان فک ضعيفي دارند.