ایمیل: info [ at ] yousefdentistry.com   |   تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

اگربخواهیم آناتومی دندان را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که دندان تشکیل شده ازبخشهای  :

ذات انسان زیبا پسند است و همواره افراد به دنبال لبخندی زیبا و دندانهایی سفید هستند . 

رنگ دندان نیز مانند رنگ پوست ، رنگ چشم و ... به نژاد بستگی دارد و بنا به موقعیت جغرافیایی و نژاد افراد تفاوت پیدا می کند .

با گذشت زمان ، دندانها دچار آسیب و پوسیدگی می شوند . 

یکی از روشها در دندانپزشکی زیبایی برای ایجاد لبخندی زیبا و پوشاندن عیبهای دندان کامپوزیت ونیر می باشد . 

در گذشته در صورت ایجاد پوسیدگی و عفونت تنها راه کشیدن دندان بود .

روکش یا ونیر، لایه ای نازک از جنس سرامیک می باشد که بر روی دندانها قرار می گیرد . 

روشهای مختلفی برای برطرف کردن عیب دندان وجود دارد که با استفاده از این روشها افراد دارای دندانها و لبخند زیبایی خواهند شد . 

به مرورو دراثر خوردن برخی مواد غذایی و نوشیدنیها رنگ دندانها حالت زرد پیدا کرده یا پوسیده می شود ودر برخی مواقع  بر روی دندانها جرم ایجاد می شود . 

امروزه تکنولوژی در همه زمینه ها پیشرفت داشته است 

افراد همیشه به دنبال زیبایی ظاهر خود می باشند و این امر در زمینه ی دندانپزشکی نیز صدق می کند .