تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

مشاوره اوليه، ارزيابي و برنامه ريزي توسط دندانپزشک متخصص در اين زمينه صورت ميگيرد. گزينه هاي مناسب با مشورت شما انتخاب ميشود و با استفاده از نرم افزار يا روش هاي ديگر، نتيجه نهايي را به شما نشان خواهند داد.

مشاوره اوليه، ارزيابي و برنامه ريزي توسط دندانپزشک متخصص در اين زمينه صورت ميگيرد. گزينه هاي مناسب با مشورت شما انتخاب ميشود و با استفاده از نرم افزار يا روش هاي ديگر، نتيجه نهايي را به شما نشان خواهند داد. مواردي که در طراحي لبخند در نظر گرفته ميشوند عبارتند از:


1. خط لبخند افقي

 

اگر با يک خط فرضي افقي نوک دندان هاي نيش را به هم وصل کنيم، اين خط بايد با خط فرضي افقي که مردمک چشم هارا به يکديگر وصل ميکند موازي باشد.

2.تقارن ميدلاين

تقارن دندان ها باعث زيبايي بيشتر ميشود. چشم انسان ميتواند هرگونه تفاوت در شکل و اندازه دندانها را براحتي تشخيص دهد. يک لبخند زيبا بايد داراي تقارن ميدلاين باشد. این خط بر صورت عمود است.

3.خط لبخند

خط لبخند، يک خط فرضي است که قسمت پايين دندان هاي جلو را به يکديگر متصل ميکند. اين خط بايد بر منحني لب پايين منطبق باشد.

4.خط لثه

طرح کلي لثه بايد منحني لب بالا را دنبال کند و فقط مثلث هاي صورتي بين دندان ديده شود.

5.نسبت طلايي

نسبت 1.6:1:0.6 نشان ميدهد که وقتي مستقيماً به لبخند نگاه ميکنيد چه مقدار از سطح دندان ها بايد ديده شود. نسبت طلايي نقطه شروع طراحي لبخند است.

6.تناسب دندان

جذاب ترين لبخند داراي دندانهايي با نسبت عرض به ارتفاع 0.7:1 است.

7.امبراژور

به فضاي مثلثي بين دندان ها امبراژور گفته ميشود. عمق اين فضا بين دندان هاي جلو کمتر و دندان هاي عقبي بيشتر است. آقايان نسبت به خانم ها امبراژور کم عمقتري دارند.