تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

از آنجاييکه ونير و لامينيت عملکرد مشابه دارند، اغلب اين دو را يکي ميدانند که در واقع اينطور نيست.  ونير و لامينيت در دندان پزشکي زيبايي براي بهبود زيبايي لبخند مورد استفاده قرار ميگيرند و عمده ترين تفاوت ميان اين دو، روش درماني آنهاست.


از آنجاييکه ونير و لامينيت عملکرد مشابه دارند، اغلب اين دو را يکي ميدانند که در واقع اينطور نيست. ونير و لامينيت در دندان پزشکي زيبايي براي بهبود زيبايي لبخند مورد استفاده قرار ميگيرند و عمده ترين تفاوت ميان اين دو، روش درماني آنهاست.
ونيرها از کامپوزيت و سراميک ساخته ميشوند و ظاهر طبيعي تري دارند و در مقايسه با لامينيت گران تر هستند. براي چسباندن ونير، دندانپزشک ابتدا دندان را ميتراشد و سپس مراحل چسباندن ونير را شروع ميکند.
لامينيت ها از ونير نازک تر هستند در نتيجه به تراشيدن دندان نياز نيست. از مزاياي لامينيت اين است که دندان شکل طبيعي خود را حفظ ميکند و هيچ آسيبي به آن وارد نميشود.