تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور


ايمپلنت تنها راه حل مؤثر براي کاشت دندان است زيرا جايگزين کل ساختار دندان در زير و روي لثه ميشود.


ايمپلنت تنها راه حل مؤثر براي کاشت دندان است زيرا جايگزين کل ساختار دندان در زير و روي لثه ميشود. ممکن است استخوان اطراف ريشه دندانهاي افتاده تراکم خود را ازدست بدهد که ايمپلنت هاي تيتانيومي از اين فرآيند جلوگيري ميکنند.
از آنجائيکه ايمپلنت نيازمند جراحي است داراي عوارض جانبي ميباشد. برخي از عوارض جانبي آن عبارتند از:
درد _ پس از انجام ايمپلنت در قسمت لثه و استخوان فک احساس درد خواهيد کرد. براي حل اين مشکل دندانپزشک مسکن تجويز ميکند.
ورم_ پس از انجام ايمپلنت لثه و صورت ورم ميکند. براي رفع آن ميتوانيد تا 48 ساعت هر 15 دقيقه از کمپرس سرد استفاده کنيد. معمولاً ورم صورت بعد از يک هفته از بين ميرود.
کبودي_ معمولاً لثه دچار کبودي ميشود که پس از يک هفته از بين ميرود.
عوارض جانبي طولاني مدت
اگر ايمپلنت توسط دندانپزشک متخصص در اين زمينه انجام شود احتمال عوارض طولاني مدت بسيار کم خواهد بود. يکي از عوارض طولاني مدت ايمپلنت، آسيب ديدگي عصب دندان است. در اين صورت دندانپزشک براي رفع مشکل اقدام خواهد کرد.