تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

لبخندتان ناخودآگاه بر افرادي که با آنها ملاقات ميکنيد اثر ميگذارد. دندان هاي سفيد احساس جواني، زيبايي، سلامتي و شادي را منتقل ميکنند. سفيد کردن دندان يک روش مقرون به صرفه براي زيبايي لبخندتان است.


لبخندتان ناخودآگاه بر افرادي که با آنها ملاقات ميکنيد اثر ميگذارد. دندان هاي سفيد احساس جواني، زيبايي، سلامتي و شادي را منتقل ميکنند. سفيد کردن دندان يک روش مقرون به صرفه براي زيبايي لبخندتان است.


آمارها نشان ميدهند که لبخند در روابط اجتماعي نقش بسيار مهمي ايفا ميکند:
تقريباً همه بزرگسالان (99.7%) معتقدند که لبخند در روابط اجتماعي تأثيرگذار هستند. 96% باور دارند که لبخند زيبا ميتواند باعث جذابيت بيشتر يک فرد شود.
دندانها در دوران کودکي سفيدتر هستند و با افزايش سن، رنگ دندان به دلايل مختلف تغيير ميکند و تيره ميشود. آنتي بيوتيک ها، مشکلات دهان و دندان، ژنتيک و ... برخي از دلايل تغيير رنگ دندان ميباشند.
دو روش براي سفيد کردن دندان وجود دارد:
روش حرفه اي توسط دندان پزشک و روشهاي خانگي.
در روش حرفه اي توسط دندان پزشک، دندان ها در يک ساعت تا 10 درجه روشن تر و سفيدتر ميشوند. اين روش بسيار ايمن ميباشد زيرا دندانپزشک به درستي مشکلات و خطرات احتمالي را ميداند و اقدامات لازم جهت پيشگيري را انجام ميدهد. نتيجه نهايي با توجه به رژيم غذايي يا اهميت شما به بهداشت دهان و دندان تا حدود يکسال ماندگار خواهد بود.
روش خانگي نسبت به روش حرفه اي ارزانتر و کم هزينه تر است. براي روش خانگي محصولات زيادي مانند، ژل،چسب،خمير دندان هاي سفيد کننده و قالب هاي حاوي ژل در دسترس ميباشد. مؤثرترين و بي خطر ترين محصول در اين روش، خمير دندان هاي سفيد کننده ميباشد؛ به عنوان مثال ممکن است اندازه قالب هاي حاوي ژل براي همه افراد مناسب نباشد در اين صورت موجب آسيب به لثه فرد ميشود. نتيجه نهايي اين روش در مقايسه با روش حرفه اي ماندگاري کمتري دارد و مانند آن مطلوب نيست.