تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

پرسش هاي متداول در مورد ايمپلنت (2)


براي ايمپلنت دندان بايد به کجا مراجعه کنم؟
نقطه شروع، مراجعه به دندانپزشک عمومي شماست. سپس او طبق معايناتي که انجام ميدهد شمارا به يک متخصص ايمپلنت مناسب معرفي خواهد کرد.
زمانيکه به مطب يک دندانپزشک مراجعه ميکنيم، او در قبال چه چيزهايي مسئول خواهد بود؟
هر دندانپزشک موظف است معاينات کامل دهان و دندان را انجام دهد حتي اگر خارج از تخصص او باشد. معاينه کلي دهان و دندان از وظايف و مسئوليت هاي پزشکي و قانوني دندانپزشکان است حتي اگر شما فقط براي کاشت يک دندان مراجعه کرده باشيد.
چطور متوجه شوم که دندانپزشک عمومي من ميتواند ايمپلنت را انجام دهد ؟
دندانپزشکتان مسئول حفظ سلامت دهان و دندان شماست. ممکن است او با مطالعه و تحقيقات در حوزه هاي مختلف تخصصي، مانند ايمپلنت، مهارت داشته باشد. اعتماد مهمترين جنبه رابطه پزشک و بيمار است. ميتوانيد پرسشهاي ضروري و مهم را با دندانپزشکتان در ميان بگذاريد تا اعتمادتان را جلب کند.
چه کارهايي را بايد قبل از ايمپلنت انجام دهم؟
قبل از شروع، دندانپزشک خطرات احتمالي، مزايا و معايب ايمپلنت را برايتان شرح ميدهد. سپس از شما ميخواهد فرم رضايت نامه را امضا کنيد. امضاي آن به اين معني است که شما کاملاً از خطرات، معايب و مشکلات آگاهي داريد. يک کپي از فرم رضايت نامه در پرونده پزشکي ثبت خواهد شد و کپي ديگر را در اختيار شما قرار ميدهند.