تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

پرسشهاي متداول در مورد طراحي لبخند


1- آيا هر دندانپزشکي ميتواند طراحي لبخند انجام دهد؟
بصورت نظري اکثر دندانپزشکان قادر به انجام آن هستند اما در عمل تنها آنهايي اين کار را ميکنند که تخصص و دانش کافي در اين زمينه داشته باشند.
2-آيا فقط جنبه هاي زيبايي در اصلاح طرح لبخند در نظر گرفته ميشوند؟
اگرچه هدف طراحي لبخند ايجاد يک لبخند زيبا است اما هيچوقت نبايد باعث اختلال در عملکرد دندانها شود. دندانپزشک موظف است به اين مورد توجه کند.
3-آيا در اصلاح طرح لبخند خطرات احتمالي وجود دارد؟
مواد مورد استفاده در فرآيند اصلاح طرح لبخند در دندانپزشکي بکار گرفته ميشوند و هيچ مواد خاصي وجود ندارد که فقط براي طراحي لبخند استفاده شود. بنابراين خطرات احتمالي در فرآيندطراحي لبخند همان خطرات موجود در روش هاي درماني دندانپزشکي است.
4- آيا نوع خاصي از لبخند براي من طراحي ميشود؟
براي طراحي لبخند، دندانپزشک هارموني صورت را در نظر ميگيرد. سپس بهترين لبخند را براي صورت شما پيدا خواهد کرد.
5- هزينه طراحي لبخند چقدر است؟
هزينه طراحي لبخند به شرايط اوليه،نيازها،ميزان درمان و تا حدي به دندانپزشک بستگي دارد.
6- آيا منظور از طراحي لبخند همان ارتودنسي است؟
خير، اصلاً. مواردي وجود دارد که نتيجه مطلوب با ارتودنسي حاصل ميشود؛ اما روش هاي ساده تر و نتايج سريعتر نيز ارائه ميشوند.
7- در فرآيند طراحي لبخند چه اتفاقي براي دندانهاي اصلي من مي افتد؟
روش هاي جراحي با حداقل تهاجم و متدهايي براي حفظ دندان ها در اولويت قرار دارند.
8- آيا ميتوان نرم افزار حرفه اي طراحي لبخند را خريداري کرد؟
اين نرم افزار براي دندان پزشکان توسعه داده شده است. اگر به طراحي لبخند سفارشي تمايل داريد به دندان پزشک متخصص در اين زمينه مراجعه نماييد.
9- طراحي لبخند با نرم افزار چه مدت طول ميکشد؟
مدلسازي فقط به چند دقيقه زمان نياز دارد ( قرار دادن لبخند هاي مختلف بر روي عکس شما). اما گرفتن عکس مناسب و بررسي اصول هارموني به زمان بيشتري نياز دارد.
10-آيا طراحي لبخند با نرم افزار واقع بينانه است؟
اين مورد به کيفيت عکس بستگي دارد اما با توجه به ماهيت آن نتايج کاملاً واقع بينانه نيستند.
11- آيا تضميني وجود دارد که طراحي لبخند با نرم افزار با فرآيند واقعي آن که توسط دندانپزشک صورت ميگيرد يکسان باشد؟
اين نرم افزار تنها براي انتخاب نوع لبخند و تعيين اصول مورد استفاده قرار ميگيرد. نتيجه نهايي به تکنيک ها و روش هاي دندان پزشک براي طراحي لبخند بستگي دارد.