تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

با وجود قدرت و طراحي عالي دندان ها، اما آنها تا زماني که انتظار ميرود سالم باقي نمي مانند. پوسيدگي، آسيب، ضربه و بيماري هاي لثه اي باعث از بين رفتن دندانها ميشود. اگر آسيب ها را درمان نکنيد به مرور زمان باعث بي نظمي دندان هاي ديگر و يا مشکلات فکي خواهد شد، به همين دليل در اسرع وقت بايد به کاشت دندان فکر کنيد!

با وجود قدرت و طراحي عالي دندان ها، اما آنها تا زماني که انتظار ميرود سالم باقي نمي مانند. پوسيدگي، آسيب، ضربه و بيماري هاي لثه اي باعث از بين رفتن دندانها ميشود. اگر آسيب ها را درمان نکنيد به مرور زمان باعث بي نظمي دندان هاي ديگر و يا مشکلات فکي خواهد شد، به همين دليل در اسرع وقت بايد به کاشت دندان فکر کنيد!

ايمپلنت به دليل استحکام و نتايج عالي هميشه از گزينه هاي برتر براي کاشت دندان به شمار ميرود.


پنج پرسش اوليه در مورد ايمپلنت در زير مطرح ميگردد:
1. ايمپلنت و پروتز هاي متکي به ايمپلنت چيست؟
ايمپلنت يک پايه فلزي دارد که با روش جراحي در استخوان فک قرار ميگيرد و جايگزين ريشه دندان ميشود تا پروتز هاي متکي به ايمپلنت بر روي آن سوار شوند. ايمپلنت ميتواند بدون آسيب به دندان هاي ديگر زيبايي را به لبخند شما بازگرداند.
2. چه نوع ايمپلنت هاي دنداني در دسترس هستند؟
انواع مختلفي از ايمپلنت براي رفع نياز بيماران خاص وجود دارد. ايمپلنت ها متحرک نيستند و مشکلاتي مانند پروتز هاي قديمي ايجاد نميکنند.
3. چگونه متوجه شوم که ايمپلنت براي من مناسب است؟
اين کار فقط توسط دندان پزشک صورت ميگيرد. به طور معمول ايمپلنت براي افرادي با استخوان فک قوي، لثه هاي سالم که هيچ مشکل پزشکي جدي ندارند مناسب است. اگر استخوان فک شما توانايي دريافت ايمپلنت را ندارد، دندان پزشک با روش هاي ديگر مشکل را برطرف ميکند.
4. طول دوره درمان ايمپلنت چقدر است؟
در اکثر موارد تکميل پروسه به چند ماه زمان نياز دارد، اما اين مدت زمان در افراد متفاوت است.
5. مهمترين مورد براي انجام ايمپلنت چيست؟
مهمترين مورد انتخاب دندان پزشکي است که در اين زمينه تحصيلات و تخصص کافي داشته باشد.