تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

اگر بدليل از دست دادن يک دندان خجالت زده هستيد و اعتماد به نفس خود را از دست داده ايد  و از پروتز هاي متحرک راضي نيستيد ، ايمپلنت يک گزينه مناسب براي شما ميباشد.


اگر بدليل از دست دادن يک دندان خجالت زده هستيد و اعتماد به نفس خود را از دست داده ايد و از پروتز هاي متحرک راضي نيستيد ، ايمپلنت يک گزينه مناسب براي شما ميباشد.
ايمپلنت يک روش محبوب و مؤثر براي جايگزيني دندان هاي افتاده است و طوري طراحي شده اند که با دندان هاي ديگر هماهنگ ميشوند.ايمپلنت يک روش دائمي براي زيبايي لبخند شماست. در واقع، توسعه و استفاده از ايمپلنت ها يکي از بزرگترين پيشترفت ها در 40 سال گذشته است. ايمپلنتها از تيتيانيوم و مواد ديگر ساخته شده اند که با بدن انسان سازگار هستند.
اکثر بيماران ايمپلنت را يک روش مطمئن، امن، دائمي و يک جايگزين خوب براي دندان هاي خود ميدانند.
بطور کلي انجام ايمپلنت سه مرحله دارد:
• اول، دندانپزشک با روش جراحي ايمپلنت را در استخوان فک قرار ميدهد. در اين مرحله يک رژيم غذايي شامل غذاهاي نرم، انواع سوپ و بستني در طول فرآيند بهبود به شما توصيه خواهد شد.
• سپس، استخوان اطراف ايمپلنت طي فرآيندي به نام osseointegration بهبود مي يابد و باعث ثابت ماندن ايمپلنت ميشود. osseointegration به معني "ترکيب با استخوان" است. تيتانيوم اين خاصيت را دارد که با استخوان جوش بخورد. اين فرآيند نياز به زمان دارد و در بيماران از چند هفته تا چند ماه متغير است.
• در نهايت، زمان قرار دادن دندان مصنوعي بر روي ايمپلنت است. براي ايمپلنت تک دنداني، دندان پزشک يک کرون با رنگ و ابعاد مناسب بر روي ايمپلنت سوار ميکند.در صورتي که تعداد دندان هاي افتاده بيش از يک دندان باشد، بجاي يک کرون، دندانپزشک بريج را بر ايمپلنت سوار خواهد کرد.
اگر تصميم گرفته ايد ايمپلنت را امتحان کنيد، ابتدا با دندانپزشک خود مشورت کنيد.اگر از سلامت کامل برخوردار باشيد، اين يک گزينه مناسب برايتان خواهد بود. بيماري هايي نظير ديابت يا سرطان خون ممکن است در بهبودي پس از انجام جراحي مشکل ايجاد کنند. استعمال دخانيات نيز روند بهبودي را کاهش ميدهد.