تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

وقتي از رنگ دندان هايم راضي نيستم چطور ميتوانم مطمئن شوم سفيد کردن دندان يک گزينه مناسب براي من است؟
اولين گام در تصميم گيري درست معاينه است تا دليل تغيير رنگ دندان ها بررسي شود. با توجه به معاينه هاي انجام شده، دندانپزشک بهترين گزينه براي سفيد کردن دندان را به شما خواهد گفت. رنگ طبيعي دندان در هر فرد به رنگ صلبيه چشم (سفيدي چشم) همان فرد است.

وقتي از رنگ دندان هايم راضي نيستم چطور ميتوانم مطمئن شوم سفيد کردن دندان يک گزينه مناسب براي من است؟
اولين گام در تصميم گيري درست معاينه است تا دليل تغيير رنگ دندان ها بررسي شود. با توجه به معاينه هاي انجام شده، دندانپزشک بهترين گزينه براي سفيد کردن دندان را به شما خواهد گفت. رنگ طبيعي دندان در هر فرد به رنگ صلبيه چشم (سفيدي چشم) همان فرد است.

چرا نبايد سفيد کردن دندان را امتحان کنم؟
معاينه اي که قبل از سفيد کردن دندان انجام ميشود نشان ميدهد که ممکن است قبل از انجام آن به درمان هاي خاص ديگري نياز باشد يا حتي سفيد کردن دندان براي شما مناسب نباشد. براي مثال، دلايل متعددي براي تغيير رنگ دندان وجود دارند_ پوسيدگي دندان، مشکلات ريشه و ميناي دندان و ..._ که با سفيد کردن دندان مشکل اصلي حل نميشود و رنگ دندان دوباره تغيير ميکند. همچنين برخي بررسي هاي زيبايي شناختي هم صورت ميگيرد، مانند اينکه چه مقدار از دندان و لثه در زمان خنديدن مشخص ميشوند. عموماً،سفيد کردن دندان هاي کوتاه با «خنده لثه اي» ظاهر خوبي نخواهد داشت. همچنين، اگر دچار تحليل رفتن لثه شده ايد، سفيد کردن دندان گزينه مناسبي نيست. در اين شرايط بهتر است به گزينه هاي زيبايي ديگر فکر کنيد!
آيا سفيد کردن به دندان آسيب ميرساند؟
تحقيقات زيادي در مورد سفيد کردن دندان نشان ميدهند که غلظت کم پراکسيد، اگر فقط با دندان در تماس باشد بي خطر است. با اين حال، حساس شدن دندان يک عارضه جانبي شايع پس از سفيد کردن دندان است. محلول هاي اسيدي ميتوانند باعث آسيب به ميناي دندان شوند، به خصوص اگر به مدت طولاني مورد استفاده قرار گيرند. رايج ترين مواد سفيد کننده دندان کارباميد پراکسيد 10% (که در قالبهاي خانگي هم استفاده ميشود) و هيدروژن پراکسيد 35% (در دندانپزشکي استفاده ميشود) ميباشند. کارباميد پراکسيد در واقع در دهان به هيدروژن پراکسيد و اوره تجزيه ميشود.زمان فعال ماندن محصولات کارباميد پراکسيد بيشتر است_ تا 10 ساعت و اسيديته آن تا حدي است که باعث آسيب به ميناي دندان نميشود. هيدروژن پراکسيد غلظت بيشتري دارد اما تا 1 ساعت فعال است و اسيدي تر ميباشد؛ بنابراين دندان نبايد به مدت طولاني با آن در تماس باشد. غلظت کارباميد پر اکسيد وهيدروژن پراکسيد که در دندانپزشکي استفاده ميشوند با انواع خانگي آن ها متفاوت هستند. براي سفيد کردن دندان، دندان پزشک اقدامات لازم براي محافظت از لثه را انجام ميدهد زيرا هيدروژن پراکسيد در غلظت کم هم باعث آسيب به لثه ميشود. پس از سفيدکردن دندان، استفاده از مسواک نرم تا دو هفته توصيه ميشود.
اگر در حين فرآيند سفيد کردن، دچار حساس شدن دندان شدم چکار کنم؟
اگر ميدانيد که دندان هاي حساس داريد، راهکارهايي براي قبل از سفيد کردن دندان وجود دارد. مسواک زدن با خمير دندان هاي مخصوص که حاوي پتاسيم نيترات هستند از دو هفته قبل ميتواند به کاهش حساس شدن کمک کند. براي درمان خانگي، استفاده از پتاسيم نيترات در قالب مواد سفيد کننده در طول درمان و عدم استفاده مداوم از مواد.
آيا همه دندان ها به يک اندازه سفيد ميشوند؟
همه دندان ها به يک اندازه سفيد نميشوند. پراکسيد در 15-5 دقيقه از طريق ميناي دندان وارد لايه هاي داخلي ميشود و تغيير رنگ و لکه هارا از بين ميبرد. دنداني که شفاف است شفاف تر ميشود ولي سفيد نميشود.
آيا سن يک عامل در نظر گرفته ميشود؟
به طور کلي شما ميتوانيد از سن ده سالگي دندان هاي خود را سفيد کنيد زيرا دندان ها از آن سن دائمي هستند. تنها دليل براي سفيد کردن دندان هاي شيري ميتواند آسيب يا ضربه باشد اما بهتر است اگر به هر دليلي و در هر سني دندان دچار تغيير رنگ شد براي سفيد کردن آن اقدام کنيد. تا زماني که لثه دچار تحليل نشده مانعي براي سفيد کردن دندان وجود ندارد.
روش هاي مختلف براي سفيد کردن دندان چه هستند و چگونه از نظر ايمني، اثربخشي و طول دوره درمان مقايسه ميشوند؟
اساساً سه گزينه وجود دارد: سفيد کردن دندان در دندانپزشکي (توسط دندانپزشک)، استفاده خانگي با استفاده از قالب هاي مخصوص مواد و محصولات OTC. در هر يک از اين روش ها تکنيک سفيد کردن دندان متفاوت است. مواد مورد استفاده در دندانپزشکي قوي هستند و بايد اقدامات لازم براي محافظت از لثه صورت گيرد. کارباميد پراکسيد 10% براي استفاده خانگي ايمن ترين گزينه سفيد کردن دندان ميباشد. البته شيوه زندگي و وضعيت مالي در انتخاب نوع درمان دخيل هستند. به ياد داشته باشيد که هر کدام از سه گزينه تا رسيدن به حداکثر سفيدي مجاز بايد مورد استفاده قرار گيرند.
آيا ليزر در روند سفيد کردن دندان تأثير دارد؟

اين موضوع هنوز ثابت نشده است.نتيجه کار با ليزر و بدون آن يکسان است. ممکن است با استفاده از ليزر، در روزهاي اول دندان سفيد تر به نظر برسد اما اين پراکسيد ها هستند که عمل سفيد کردن دندان را انجام ميدهند. به احتمال زياد، سفيد تر به نظر رسيدن دندان با ليزر به دليل از دست رفتن آب و خشک شدن دندان باشد. مشکل اصلي با ليزر، علاوه بر هزينه هاي اضافي، افزايش حساسيت دندان ميباشد.

رنگ يک دندانم تيره تر است، چکار کنم؟
گام اول براي درمان، تشخيص دليل تغيير رنگ دندان است. پس از تشخيص دليل تغيير رنگ، دو تکنيک وجود دارد که براي تغيير رنگ يک دندان مناسب است. اگر دندان به دليل عصب کشي تيره شده باشد ميتوان از داخل آنرا سفيد کرد. دندان پزشک با ايجاد يک حفره کوچک ميتواند فرآيند سفيد کردن داخلي دندان را انجام دهد. اگر دندان هنوز زنده است (عصب کشي صورت نگرفته) دندان پزشک ميتواند از آن دندان قالب گيري کرده و مواد سفيد کننده را با استفاده از آن بر روي دندان مورد نظر قرار دهد. اگر آن دندان از بقيه دندانها سفيد تر شد بايد فرآيند سفيد کردن براي آنها هم انجام شود.
آيا سفيد کردن دندان بر دندان هاي پر شده و لامينت (ونيير) اثر دارد؟
لامينت ها با فرآيند سفيد کردن دندان سفيد نميشوند.آنها همان رنگ باقي مي مانند. در اين مورد بايد با دندانپزشک خود مشورت کنيد تا بهترين راهکار را ارائه دهند.
ماندگاري دندان هاي سفيد شده چقدر است؟
اين مورد در افراد متفاوت است. هيچ روشي براي سفيد کردن دندان دائمي وجود ندارد. عموماً ماندگاري آن از 6 ماه تا دوسال است.با اين حال، در برخي از بيماران تا 10 سال ماندگار خواهد بود.
براي ماندگاري طولاني تر نتيجه کار، چه اقداماتي لازم است؟
حفظ بهداشت دهان و دندان و اجتناب از دخانيات و مشروبات الکلي. همچنين ميتوانيد بطور ساليانه از مواد سفيد کننده خانگي استفاده کنيد. بايد توجه داشته باشيد که تمام جوانب سفيد کردن دندان تحت نظارت حرفه اي انجام شود.