تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

لامینیت یک پوسته بسیار نازک از جنس پرسلن (سرامیک) است که برای اصلاح بدرنگیهای شدید، بد شکلی، درهم ریختگیهای خفیف تا متوسط و بستن فواصل بین دندانی بکار میرود.


انواع لامینت
رایج ترین آنها، انواع کامپوزیتی و پرسلنی (سرامیکی) میباشد. لامینت های سرامیکی که توسط تکنسین های دندان پزشکی در آزمایشگاه ساخته میشوند، با استفاده از سمان رزینی بر روی دندان بیمار چسبانده میشوند. لامینت های سرامیکی شکننده تر هستند. لامینت های کامپوزیتی توسط دندانپزشک در مطب ساخته میشوند.
مراحل انجام کار
دندانپزشک سطح دندان را تراش میدهد و از دندان های تراش داده شده قالب گیری میکند و به آزمایشگاه میدهد. پس از ساخت لامینت ها، آنها با استفاده از سمان رزینی بر روی دندان چسبانده میشوند.
مراقبت های بعد از لامینت کردن دندان ها
حفظ بهداشت دهان و دندان، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان الزامی است. برای استفاده از خمیردندان و دهان شویه های مناسب با دندان پزشک خود مشورک کنید.