تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور
مطب دکتر بالوی پور

دندان های ما ، یکی از قسمت های پر کاربرد در بدن ما می باشد . ما انرژی مورد نیاز خود را با خوردن غذا ها بدست می آوریم  و بدون وجود دندان ها ، غذا خوردن برای ما امکان پذیر نخواهد بود.

در زیر به مواردی از مشکلات دهان و دندان ها اشاره می کنیم که در هنگام وقوع آنها  می بایست هر چه سریع تر در رفع آن اقدام کنیم و در نهایت به پزشک مراجعه کنیم :

اصلاح طرح لبخند و سفید کردن دندان ها در یک جلسه
اصلاح بد شکلی دندان در یک جلسه
بستن فضاهای بین دندان ها در یک جلسه
ارتودنسی و ایمپلنت و جراحی دندان عقل
درمان ریشه و ترمیمی و زیبایی
اصلاح انواع بیماری های لثه
انواع پروتز های متحرک و ثابت
دندان پزشکی اطفال
دارای اتاق مرکزی استریلیزیسیون
همکاری با متخصصین و دندانپزشکان مجرب

About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us About Us