ایمیل: info [ at ] yousefdentistry.com   |   تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

زمانیکه دندانها در اثر عوامل مختلف از دست می روند فضای خالی در داخل دهان ایجاد می شود که ظاهری زیبایی ندارد 

اگربخواهیم آناتومی دندان را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که دندان تشکیل شده ازبخشهای  :

ذات انسان زیبا پسند است و همواره افراد به دنبال لبخندی زیبا و دندانهایی سفید هستند . 

رنگ دندان نیز مانند رنگ پوست ، رنگ چشم و ... به نژاد بستگی دارد و بنا به موقعیت جغرافیایی و نژاد افراد تفاوت پیدا می کند .

با گذشت زمان ، دندانها دچار آسیب و پوسیدگی می شوند . 

یکی از روشها در دندانپزشکی زیبایی برای ایجاد لبخندی زیبا و پوشاندن عیبهای دندان کامپوزیت ونیر می باشد . 

در گذشته در صورت ایجاد پوسیدگی و عفونت تنها راه کشیدن دندان بود .

روکش یا ونیر، لایه ای نازک از جنس سرامیک می باشد که بر روی دندانها قرار می گیرد . 

روشهای مختلفی برای برطرف کردن عیب دندان وجود دارد که با استفاده از این روشها افراد دارای دندانها و لبخند زیبایی خواهند شد . 

به مرورو دراثر خوردن برخی مواد غذایی و نوشیدنیها رنگ دندانها حالت زرد پیدا کرده یا پوسیده می شود ودر برخی مواقع  بر روی دندانها جرم ایجاد می شود . 

امروزه تکنولوژی در همه زمینه ها پیشرفت داشته است