ایمیل: info [ at ] yousefdentistry.com   |   تلفن: 02122383900

دندانپزشکی یوسف بالوی پور

دندانپزشکان برای پر کردن فضای خالی بین دو دندان از بریج استفاده می کنند . 

دندانپزشکی در طی این چند دهه پیشرفت چشم گیری داشته است . 

بیماران همیشه از کشیدن دندانهایشان وحشت دارند زیرا جای دندان خالی می ماند  و این یکی از دغدغه های مهم می باشد . 

در اثر استفاده از مواد غذایی ، نوشیدنیها و دخانیات به مرور رنگ دندانها تغییر پیدا می کند ، دندانها داری ظاهری زشت می شوند برای همین منظور و برای بازگرداندن سفیدی به دندانها دندانپزشکان از روشهای مختلفی استفاده می کنند . 

داشتن لبخندی زیبا و دندانهای مرتب یکی از عوامل ایجاد اعتماد به نفس در انسانها می باشد .

انسانها همواره بدنبال زیبایی هستند و همیشه دوست دارن زیبا بنظر برسند . 

یکی از بیماریهای مهم در دندانپزشکی کودکان پوسیدگی زودهنگام دندانها می باشد . 

افراد زیادی در جامعه وجود دارند که با رفتن به دندانپزشکی مشکل دارند و در صورت اجبار ودرد شدید به دندانپزشک مراجعه می کنند .